DAVET

Tohumculuk sektörü 50 milyar dolar ticaret hacmi ile tarımda hızla değer artıran bir sektördür. Tohumculuk sektöründe faaliyet gösterenler son yıllarda kaliteli üretim, yeni çeşit ıslahı ve dünyadaki farklı coğrafyalarda üretim yapabilen teknik ve ticari donanıma sahip olmaya çalışmaktadır.

Türkiye’de 2002 yılında başlayıp 7 kez ulusal olarak düzenlenen “Tohumculuk Kongreleri” 2024 yılından itibaren uluslararası olarak yapılacaktır.

Günümüzde tohumluk, sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen, yüksek ekonomik değerde, sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik öneme sahip bir ürün haline gelmiştir. Bu nedenle sektör paydaşlarının katkılarıyla üretim teknolojileri ve yöntemlerinin yanı sıra pazarlama, satış, markalaşma ile dış ticaret konularının da kongremizde ele alınması hedeflenmiştir.

Sadece akademik çalışmaların sunumunun eksik kalacağı gerçeğinden hareketle sektörün geleceğinin de tartışıldığı bir zemin yaratmak ve tüm paydaşlar arasında iş birliklerinin kurulması için fırsatlar sunacak bir platform oluşturmak hedefi kongremiz için uygun görülmüştür. Bu düşünceyle kongremizde konularında uzman davetli konuşmacılar, ticaret masaları, stant imkanları, firma ve birlik tanıtımları ile güncel konularda panel ve konferanslar yer alacaktır.

Hedeflenen bu ortak paydanın gerçekleşmesinde katılımınız değer taşımaktadır. Tohumluk sektörünün bir paydaşı olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla.

Konular:
Kongremiz, tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve süs bitkileri alanında tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri vb. konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen alanlarda aşağıda sıralanan ana konu başlıklarında sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir.

Tohumluk Üretim ve Teknolojileri
Tohumculukta Biyoteknoloji
Bitki Islahı
Tohumluk Hastalık ve Zararlıları
Tohumluk Ticareti

Tarih:
9-12 Aralık 2024

Yer:
Granda Luxury Belek Antalya / Türkiye

Kongre Dili:
İngilizce

Web sayfası:
Kongre ile ilgili tüm bilgiler güncel olarak tohumkongresi2024.com sayfasından takip edilebilir.

Hacı Ömer GÜLER
Türkiye Tohumcular Birliği

Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

VIII. Uluslararası Tohumculuk Kongresi

KURULLAR

ONUR KURULU

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR | Ankara Üniversitesi Rektörü
Savaş AKCAN | Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DÜZENLEME KURULU

Ahmet ÇOLAK | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ahmet Latif TEK | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Ahmet YILMAZ | Türkiye Tohumcular Birliği
Alper ŞAHİN | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Arzu ÇELİK OĞUZ | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Berk BENLİOĞLU | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Cansu TELCİ KAHRAMANOĞULLARI | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Cengiz BUDAN | BÜGEM
Cengiz SANCAK | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Eren ÖZDEN | Kırgızistan-Manas Üniversitesi
Ersel TEKİN | Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği
Ersin DİLBER | Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gamze ÇAKIRER SEYREK | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gülay ÇALIŞKAN | Türkiye Tohumcular Birliği
Güray AKDOĞAN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Hamit AYANOĞLU | Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği
Handan BÜYÜKDEMİRCİ | Fidan Üreticileri Alt Birliği
Hasan DEVECİOĞLU | Fide Üreticileri Alt Birliği
Hayrettin KENDİR | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İbrahim DEMİR | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İsmail Hakkı BÜCÜK | Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği
Kadir TERZİOĞLU | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Kenan YALVAÇ | Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği
Lütfiye ERŞAHİN | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Melahat AVCI BİRSİN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Miray ENGİN | Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği
Mustafa Altuğ ATALAY | TAGEM Genel Müdürü
Muhteşem TORUN | Türkiye Tohumcular Birliği
Muzaffer IŞIK | Bitki Islahçıları Alt Birliği
Nedim ÇETİNKAYA | Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nilüfer KOÇAK ŞAHİN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Selami YAZAR | Bitki Islahçıları Alt Birliği
Selen AKAN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sezgin KARADENİZ | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Sıtkı ERMİŞ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sibel DAY | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Şakir BERKTAŞ | Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
Uğur ÖZKAN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yasin ÖZGEN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

SEKRETARYA

Dr. Muhteşem TORUN | Türkiye Tohumcular Birliği Genel Sekreteri
Doç. Dr. Sibel DAY | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

BİLİMSEL KURUL

Ali ÜSTÜN | Safgen Tohumculuk
Ahmet BALKAYA | Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ahmet KORKMAZ | Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ahmet Latif TEK | Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
A. Naci ONUS | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Atilla AŞKIN | Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Aziz KARAKAYA | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ahmet BAYANER | Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alemeyahu TERESSA | "Research Officer/Laboratory Supervisor, Feed and Forage Development Program, International Livestock Research Institute, Addis Ababa, Ethiopia"
Andreas BORNER | Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Germany
Bülent UZUN | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahattin TANYOLAÇ | Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bülent ÇAKMAK | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Cengiz SANCAK | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Cengiz SAYIN | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Seid MUHİE | Wollo University College of Agriculture Department of plant science / Ethiopia
Emin DÖNMEZ | Hektaş Tarım
Ercan CEYHAN | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Esra AKÇELİK | Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ertan YILDIRIM | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ebrima S. NJİE | School of Agric and Environmentla.Sciences University of The Gambia / Gambia
Erdoğan GÜNEŞ | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Eren ÖZDEN | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Fazilet N. ALAYUNT | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gönül CÖMERTPAY | Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
GF Richard VISSER | Wageningen University, Netherland
Hakan ÖZKAN | Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Hans Jörg JACOBSEN | Leibniz Universitat Hannover, Germany
Hasan FARAHBAHS | Kerman Üniversitesi İRAN
Hans Joachim BRAUN | CIMMYT
Hasan ÇELİK | Emekli Öğretim Üyesi
Hülya İLBİ | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Hatice DUMANOĞLU | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İbrahim DEMİR | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İbrahim DUMAN | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Kenan YALVAÇ | Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği
Kazım MAVİ | Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Rishi Kumar BEHL | MMDU, Mullana, Haryana, Indıa
Levent ARIN | Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mehmet Emin ÇALIŞKAN | Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Muharrem KAYA | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mehmet KARACA | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mustafa YILDIRIM | Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Melehat Avcı BİESİN | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mesut KESER | ICARDA
Mohammed HASSANZADEH | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, / Iran
Namuk ERGÜN | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Nihal KAYAN | Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Rüştü HATİPOĞLU | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Taner AKAR | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yalçın KAYA | Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Necmi BEŞER | Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Sami DOĞANLAR | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Seydi Ahmet BAĞCI | Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksek Okulu
Mevlüt EMEKÇİ | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mustafa GÜMÜŞ | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mahmut TÖR | University of Worcester, UK
Metin GÜNER | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Osman EREKUL | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Özkan SİVRİTEPE | Emekli öğretim Üyesi
Özer ELİBÜYÜK | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ÖZER ÇALIŞ | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ruhsar YANMAZ | Emekli Öğretim Üyesi
Ramwant GUPTA | Botany, DDU University Gorakhpur / India
R.K. VARSHNEY | Murdoch Üniversity, Australia
Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Selim AYTAÇ | Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sıtkı ERMİŞ | Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sibel DAY | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sürendra BARPETE | CIMMYT
Soner KAZAZ | Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Shaun CLARE | Washington State University (ABD)
Şebnem ELLİALTIOĞLU | Emekli Öğretim Üyesi
Vedat CEYHAN | Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

HAKKIMIZDA

ULUSLARARASI TOHUMCULUK KONGRESİ 2024

Türkiye’de ilk tohumculuk kongresi 2002 yılında yapılmıştır. Bugüne kadar değişik üniversiteler tarafından farklı yerlerde 7 kez ulusal olarak düzenlenmiştir. Son iki kongre ise uluslararası katılımlı olmuştur.

2008 yılında kurulan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), kuruluşundan itibaren bu kongrelere katılım sağlamış ve katkı vermiştir.

Bu yıl sekizincisi yapılacak kongre uluslararası olarak düzenlenecektir. TÜRKTOB ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin birlikte iş birliğindeki kongre 9-12 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır.

Akademik çalışmaların sunumunun eksik kalacağı gerçeğinden hareketle tohumculuk sektörünün geleceğinin de tartışıldığı bir zemin yaratmak ve tüm paydaşlar arasında iş birliklerinin kurulması için fırsatlar sunacak bir platform oluşturmak hedefi kongre için uygun görülmüştür. Bu düşünceyle kongrede konularında uzman davetli konuşmacılar, ticaret masaları, stant imkânları, firma ve birlik tanıtımları ile güncel konularda panel ve konferanslar yer alacaktır.

Kongre tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve süs bitkileri alanında tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri vb. konularda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Kongrelerin içeriğinin daha da geliştirilmesi ve uluslararası katılımın artırılması sürekli ana amaç olarak belirlenmiştir.

TÜRKTOB

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) hem tohumculuk sektörünü hem de Birliklerin kuruluşunu düzenleyen özel bir kanun olan 2006 tarihli 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereğince kurulan ve hepsi kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu olan 7 Alt Birliğin yine kamu kurumu niteliğine sahip meslek üst kuruluşudur.
Birliğin Kuruluş amacı; tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir. 
TÜRKTOB’un bünyesinde Türkiye çapında toplanda 80 bini aşkın üyesi bulunan Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK), Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) yer almaktadır.
Bitki ıslahı yapan, tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üreten, bu ürünleri işleyen, paketleyen, sanayi ürünü haline getiren ve ülke çapında üreticimize dağıtan bayilerden oluşan tüm gerçek ve tüzel kişiler ilgili Alt Birliğe olmak zorundadır.
Gıda güvenliğini ön planda tutan, sürdürülebilir ve uluslararası düzeyde bir tohumculuk sektörü oluşturmak vizyonuyla hareket eden Birlik, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, ülkemiz tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve küresel tohumculuk pazarında etkin olmak için çalışmalarda bulunmaktadır.

‘’Tohumun İzinde" isimli sosyal sorumluluk projesiyle yerel çeşitlerimizin ve genetik kaynaklarımızın korunmasına katkı sunan TÜRKTOB, düzenlediği; uluslararası ve ulusal çalıştay, panel, sempozyum ve yarışma gibi etkinliklerle sektöründeki tüm gelişmeleri ilgililerle paylaşmakta, gençlerimize destek olmaktadır.

TÜRKTOB kendi bünyesindeki çalışmalarının yanı sıra gerek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü projelerle gerekse Alt Birlikleri aracılığı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerle anaokulundan yüksek lisans öğrencilerimize, üyelerinden çiftçilere kadar her kesime özgü eğitim programları uygulamaktadır.

TÜRKTOB, alt birliklerinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kuruluşların ulusal ve uluslararası ölçekteki toplantı ve organizasyonlarına katılım ve destek sağlayarak Türk tohumculuğunun gelişmesine katkı sunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi üyesi olan TÜRKTOB, aynı zamanda kendi alanıyla ilgili uluslararası kurumların yönetimlerinde yer almaktadır.
Ayrıca TÜRKTOB’un bünyesinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5553 sayılı Tohumculuk Kanunundan dayanağını alan üyeler arasındaki ticari ve sınai ihtilafları çözen tahkim yargılaması yapma yetkisine sahip Hakem Kurulu bulunmaktadır.

TÜRKTOB, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı; tohumlukları sertifikalı sınıftaki etiketlerini tedarik etme ve diğer yetkilerini en etkin şekilde kullanmaktadır.

Tohumculuk sektörünü medyada en iyi şekilde temsil etme gayretinde olan TÜRKTOB, kurumsal dergisi, diğer yayınları ve tarım sektöründen güncel haberlerle desteklenen web sayfasıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çalışmaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. yılında, 30 Ekim 1933 tarihinde, Yüksek Ziraat Enstitüsü olarak eğitime başlamıştır. Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan çözmek, genç cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu liyakatli Yüksek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 10 yarıyıl, yani 5 yıllık ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır.
1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasa ile Türkiye üniversitelerine yeni bir yapı kazandırılmış ve İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü ise 1948 yılına kadar öğretimine devam etmiş Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesine, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii İlimler Fakültesi Fen Fakültesi Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmuş, Ziraat Yüksek Mühendislerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak görevini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha sonra; sırası ile Ege, Atatürk, Çukurova Üniversitelerinde aynı fakültenin kurulmasına, bunların gelişmesine katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana yaklaşık 30.000 Yüksek Ziraat Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş, yüzlerce ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme makale üretme ve bilim insanı yetiştirmeye önayak olmuştur.
Bugün yaklaşık 500 dekarlık kampüs alanı, 4 adet araştırma-uygulama çiftlik ve istasyonları, 200 kişilik güçlü öğretim elemanı ve yaklaşık 300 kişilik idari personel kadrosuyla ülkemizin seçkin öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.

TARİHÇE

TÜRKİYE TOHUMCULUK KONGRELERİ KISA TARİHÇESİ

Ülkemizde tohumculuk kongrelerinin tarihçesine baktığımızda takvimler bizi 22 yıl önceye, 2002 yılına götürüyor. Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) ve aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Türkiye Tohumculuk Kongresi, 11 -13 Eylül 2002 tarihleri arasında yaklaşık 200 kişinin katılımıyla İzmir’de, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Kongreye Ege dışında 4 üniversitenin ziraat fakültelerinden akademisyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarından yöneticiler ve özel sektör temsilcileri katılıyor.

Kongrede Tohumculuk Politikaları, Türkiye’de Çeşit Tescili ve Sertifikasyon Sistemi, AB'ye Uyum Çerçevesinde Beklenen Gelişmeler, AB'ye Uyum Sürecinde Tohumculuk ve Karantina, Türkiye'de Özel Sektörün Tohumculuktaki Yeri, Sektörün Yeniden Yapılandırılması, Biyoçeşitlilik, Biyogüvenlik, Biyoteknoloji ve Çeşit Geliştirme Stratejilerindeki Değişmeler, Tohumculukta Üniversite Eğitimi ana başlıklarında poster ve sözlü olmak üzere toplam 48 bildiri sunuluyor.

3 yıl sonra 9-11 Kasım 2005 tarihinde Adana’da düzenlenen Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi’ne Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) kongrenin paydaş kurumları arasında yer alıyor. Çukurova dışında 8 üniversitenin ziraat fakültelerinden akademisyen ve araştırmacının yer aldığı kongrede Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri de yoğun ilgi gösteriyor. 15 özel sektör kuruluşunun desteklediği kongreye yaklaşık 150 kişi katılıyor. Hızla Değişen Gıda Tüketimi Karşısında Yeni Tohumculuk Stratejilerimiz Ne Olmalı, Ülkemizde Sebze Tohumculuğunun Genel Değerlendirmesi, İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması, Tohumluk Pazarlamasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri gibi temel konuların yanında her tarımsal ürün grubunda çeşitli bilimsel çalışmaların yer aldığı kongrede toplam 82 adet bildiri ve poster sunuluyor.

Takvimler 2008 yılını gösterdiğine tohumculuk sektörünün paydaşları 25-28 Haziran tarihlerinde Nevşehir’de Türkiye 3. Tohumculuk Kongresi için toplanıyor.

Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden sonra sıra Karadeniz Bölgesi’ne geliyor. 14-17 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılan 4. Türkiye Tohumculuk Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenleniyor. 15 Kasım 2008 yılında kurulan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), kuruluşunun ardından yapılan bu ilk tohumculuk kongresine katkı ve katılım sağlıyor.

Çeşit Islahı, Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi, Tohum Fizyolojisi, Tohum Kalitesi, Tohum Biyolojisi, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu, Tohumlukta Bitki Koruma Sorunları, Organik Tohum Üretimi, Tohumculukta Biyoteknoloji, Tohumculukta Simülasyon Modelleri, Tohum İşleme, Depolama ve Pazarlama, Tohumculuk Mevzuatı, Politikalar ve Uygulamaları kongrenin temel konularını oluşturuyor.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde 5.si düzenlenen kongre uluslararası boyut kazanıyor.

Uluslararası Katılımlı 5. Türkiye Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu 19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da sektörü buluşturuyor. 45’i Avusturalya, Hollanda, Türk Cumhuriyetlerinden olmak üzere 300 katılımcının yer aldığı kongrede 220 bildiri ve sunu yayınlanıyor.

Uluslararası Katılımlı 6. Türkiye Tohumculuk Kongresi, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Niğde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının her aşamasında destek verdiği kongrede yaklaşık 150 bildiri yayımlanıyor. Yurt içinden 15 üniversiteden 22, ABD, Japonya, Almanya, Danimarka, İran, Macaristan ve Pakistan’dan 5 üniversiteden 6 üst düzey akademisyenin bilim kurulunda yer aldığı ve aynı kurumlardaki akademisyenlerin bildiri sunduğu kongreye yaklaşık 400 kişi katılım sağlıyor.

TÜRKTOB ve Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Türkiye Tohumculuk Kongresi, 15-17 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel salgın nedeniyle on-line olarak yapılıyor.

Tohumluk Teknolojisi, Tohumluk Biyoteknolojisi, Tohumluk Islahı, Tohumluk Patolojisi ana başlıklarında 55 konunun 9 oturum ve 70 konuşmacıyla değerlendirildiği kongreye ABD, Almanya ve İngiltere’den 6 uluslararası konuşmacı katılıyor.

Kongrenin tüm oturumları TÜRKTOB’un youtube sayfasında (@turkiyetohumcularbirligi) erişime açık bulunuyor.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi davet mektubuna ulaşmak için tıklayınız.

KAYIT & KONAKLAMA
  31 Temmuz 2024 ve Öncesi 31 Temmuz 2024 Sonrası ONSITE
KAYIT ÜCRETİ 250 Euro 300 Euro 350 Euro
DIŞ KATILIM ÜCRETİ 150 Euro

Kongre otelinde konaklama yapmayan veya kongre organizasyon sekreteryasından konaklamasını organize etmemiş katılımcılardan, kayıt ücretine ilave olarak, 2 gün için (08:00-18:00 saatleri arası) dış katılım bedeli talep edilecektir. Dış Katılım bedeline bilimsel program günleri, 08:00-18:00 saatleri arası, 2 gün (10-11 Aralık 2024 süresince) program dahilindeki kahve molaları, öğle yemekleri ve açık olan ikram-servis alanlarından faydalanmak dahildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ
Granada Luxury Belek
31 Temmuz 2024 ve Öncesi 31 Temmuz 2024 Sonrası
3 Gece Her Şey Dahil (9 Aralık Giriş-12 Aralık Çıkış)
Tek Kişilik Oda
450 Euro 500 Euro
3 Gece Her Şey Dahil (9 Aralık Giriş-12 Aralık Çıkış)
Çift Kişilik Oda
600 Euro 650 Euro
KONGRE KAYIT VE KONAKLAMA BEDELİ ÖDEME

Kongre kayıt ve konaklama işlemleri ile ilgili taleplerin tohum@figur.net adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BİLİMSEL PROGRAM

Yapım aşamasında...

DAVETLİ KONUŞMACILAR

...
...
...

BİLDİRİ GÖNDERİMİBİLDİRİ ÖZETİ

Özet, alt başlık, girinti veya referans içermeyen tek bir paragraftan oluşur. Problemi, amaçları, kullanılan yöntemleri ve başlıca sonuç ve çıkarımları belirten, sunumunuzun açık bir özeti niteliğinde olmalıdır. Tek satır aralıklı ve Times New Roman 11 punto formatında hazırlanmalıdır. Özet içerisinde madde işaretlerine/listelere veya referanslara yer verilmemelidir. Kaynaklara atıfta bulunmanız gerektiğinde, lütfen kaynakları parantez içinde belirtiniz. Yalnızca Uluslararası Birimler Sistemini (SI) kullanınız. Negatif üs kullanınız (ör. g-1) ve birimleri bölme olarak belirtmeyiniz (ör. kg/m3). Kimyasal formüller "CaCO3" şeklinde değil, "CaCO3" şeklinde standart formda ifade edilmelidir. Ondalık noktadan önce "0.45" gibi bir 0 kullanın, ".45" şeklinde yazmayın. Özetinizin ilk bölümü, çözmek için yola çıktığınız sorunu veya konuyu belirtmeli ve araştırmayı sürdürme gerekçenizi açıklamalıdır. Çalışmanızın amacı bu sorunu çözmek ve/veya disiplininizin konuya ilişkin anlayışına katkıda bulunmaktır. Özetiniz aynı zamanda araştırma yöntemlerini de tanımlamalıdır. Sonrasında, özetiniz çalışmanızın sonuçlarını veya şu ana kadar yaptığınız araştırmanın çıktılarını belirtmelidir. Son olarak, bildiri özetiniz, çalışmanın sonuçları ve kendi alanına katkıları hakkında bir açıklama ile kapanmalıdır. Özetin içeriği, uluslararası araştırma konferansında bildiri sunumunun kabulü için temel oluşturacaktır. Özetler hakem değerlendirmesinden tabi tutulacak ve sonrasında özetlerin sunum için kabul edilip edilmedikleri ilgili yazarlara e-posta yoluyla bildirilecektir. Özet için kelime sınırlamasına (175 -275 kelime) uyduğunuzdan emin olunuz. Özet MS Word (.doc veya .docx) formatında gönderilmelidir. Anahtar kelimeler bu metnin altında bir satır boşluk bırakılarak verilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
(en fazla 6 kelime) tek, paragraf, özet, kelime girintisi

Temalar:
(Konferans konuları arasından en yakın 1-3 temayı seçebilirsiniz. İnternet sitesini ziyaret ederek belirtilen konferans konularını inceleyiniz)

** Söz konusu formatın bilgilendirici özet (tam özet) şeklinde hazırlandığını dikkate alınız. Betimleyici ve eleştirel bildiri özetleri de kabul edilmekte ve yazarların belirli standartları takip etmeleri teşvik edilmektedir.

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri

09 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

Kongre Dili

Kongrenin dili İngilizce’dir.

Kongre Yaka Kartları

Kongre yaka kartlarının tüm oturumlarda, sosyal etkinliklerde ve ticari stand alanında takılması zorunludur. Kongre kayıt işlemini tamamlamış katılımcılar önceden hazırlanmış yaka kartlarını diğer belgelerle birlikte kayıt esnasında beklemeden alabileceklerdir. Yerinde (on-site) kayıtlarda katılımcılar kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yaka kartlarını alabilecekler ve ilgili birime geçebileceklerdir.

Davet Mektubu

Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep edilmesi halinde davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olması amacını taşımaktadır.

Katılım Sertifikası

Kongreye kayıt yaptıran ve kongreye katılan tüm katılımcılara kongreye katıldığına dair katılım sertifikası verilecektir. Katılım sertifikaları kongrenin 3. günü itibari ile verilecektir.

Kongre Web Sayfası

Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacı ile tohum@figur.net web sayfası oluşturulmuştur.

Konular

Kongremiz, tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve süs bitkileri alanında tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri vb. konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen alanlarda aşağıda sıralanan ana konu başlıklarında sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir.

Yer

Granda Luxury Belek Antalya / Türkiye

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi
Son Bildiri Gönderme Tarihi

31 Temmuz 2024

Bildiri Sonuçlarının Açıklanması

30 Eylül 2024

İndirimli Kayıtların Son Günleri

31 Temmuz 2024

Kongre Başlangıç Tarihi

09 Aralık 2024

Kongre Bitiş Tarihi

12 Aralık 2024

Bilimsel Program Başlangıç

09 Aralık 2024

Bilimsel Program Bitiş

12 Aralık 2024

İLETİŞİMFigür Kongre & Organizasyon
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center
No: 4 34360 Şişli / İstanbul - Türkiye
Tel: 0 212 381 46 00 / Fax: 0 212 258 60 78
tohum@figur.net

SPONSORLUK BİLGİLERİ

Sponsorluk dosyası için tohum@figur.net adresinden tarafımıza ulaşmanızı rica ederiz.